Afwijkende mond-/slikgewoonten

Wat zijn afwijkende mondgewoonten?
Afwijkende mondgewoonten zijn gewoontehandelingen of bewegingen die negatief zijn voor de gebitsstand, het spreken, het gehoor en de gezondheid. Dit is bijvoorbeeld habitueel mondademen, afwijkend slikken of kauw-, duim- en vingerzuigen (en spenen). afwijkende mondgewoonten. Verder vallen foutieve lipgewoonten, tonggewoonten en nagelbijten onder afwijkende mondgewoonten.


Wat doen de logopedisten bij logopediepraktijk Spraakplein?
Bij logopediepraktijk Spraakplein zijn wij gespecialiseerd in het geven van Oro Myofunctionele Therapie (OMFT) bij kinderen en volwassenen. OMFT is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond. OMFT is iets anders dan orthodontie. Bij OMFT wordt niet gewerkt met de botstructuren, maar met de spieren. Bij logopediepraktijk Spraakplein voeren alle logopedisten de behandeling gericht op afwijkende mondgewoonten uit.


Hoe ziet deze logopedische behandeling eruit?
De eerste afspraak is een intake gesprek. Hierin wordt de problematiek helder gemaakt door het stellen van vragen aan u. Daarnaast heeft u de ruimte om uw vragen aan ons te stellen. Ook zal de behandelovereenkomst worden besproken en zullen de persoonlijke gegevens in orde gemaakt worden. Als er nog tijd over is, zal er een start gemaakt worden met het onderzoek. Indien hier niet genoeg tijd voor is, zal dit de tweede afspraak worden afgerond. Uit het onderzoek blijkt of logopedische behandeling geïndiceerd is of niet. Indien geïndiceerd zullen wij u advies geven. Na dit advies kunt u zelf bepalen of u de logopedische behandeling op wilt starten. Wekelijks zal er worden gewerkt aan het in evenwicht brengen van de spieren in en om de mond. U krijgt wekelijks huiswerk mee naar huis wat regelmatig geoefend dient te worden om tot een gewenst resultaat te komen. De logopedische behandeling duurt maximaal 25 minuten per behandeling.