Taal

Wat is een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of een vertraagde taalontwikkeling?
Door taal communiceren wij met elkaar. Door taal kunnen wij onszelf uiten en duidelijk maken naar anderen. Taal is voor iedereen belangrijk! Wanneer iemand een taalontwikkelingsstoornis of taalproblemen heeft, kan dit de communicatie belemmeren. Werken aan een taalprobleem is werken aan een betere communicatie. Tegenwoordig worden veel kinderen twee- of meertalig opgevoed. Het gaat hierbij vaak om kinderen van ouders met verschillende moedertalen, die vanaf de geboorte tweetalig worden opgevoed. Daarnaast gaat het om kinderen van anderstalige ouders die thuis de moedertaal leren en in kindercentra of op school het Nederlands aangeboden krijgen. Meertalige kinderen kunnen een taalachterstand hebben in het Nederlands. Wanneer er een taalontwikkelingsstoornis of achterstand is in de eerste taal, zal ook de tweede taalontwikkeling verstoord verlopen. Ten gevolge van een wisselend of onvoldoende taalaanbod in een bepaalde taal is de meertalige ontwikkeling soms een moeilijk proces.

Wat doen de logopedisten bij logopediepraktijk Spraakplein?
Alle logopedisten die werkzaam zijn bij logopediepraktijk Spraakplein behandelen kinderen met taalproblemen. Na het intakegesprek en uitgebreid onderzoek zal er advies worden gegeven. Hierna volgt eventuele behandeling. Afhankelijk van de problematiek zal er een hoofddoel worden opgesteld waar aan gewerkt kan worden. Binnen de taalontwikkeling is dit een breed begrip. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan de behandeling van het begrijpen van taal, het vergroten van de woordenschat, het verbeteren van de zinsbouw en het maken van grammaticaal correcte zinnen. Tijdens de logopedische behandeling zal er worden geoefend maar er zal ook werk mee naar huis worden gegeven dat thuis geoefend kan worden. Hiermee proberen wij de taalontwikkeling zo veel mogelijk op een positieve manier te stimuleren. 

Lees hier meer over de taalontwikkeling van een kind: www.kindentaal.nl