Taal

Taal

Vertraagde taalontwikkeling / Taalontwikkelingsstoornis (TOS)
Door taal communiceren wij met elkaar. Door taal kunnen wij onszelf uiten en duidelijk maken naar anderen. Taal is voor iedereen belangrijk!
Wanneer iemand een taalontwikkelingsstoornis of taalproblemen heeft, kan dit de communicatie belemmeren. Werken aan een taalprobleem is werken aan een betere communicatie. Tegenwoordig worden veel kinderen twee- of meertalig opgevoed. Het gaat hierbij vaak om kinderen van ouders met verschillende moedertalen, die vanaf de geboorte tweetalig worden opgevoed. Daarnaast gaat het om kinderen van anderstalige ouders die thuis de moedertaal leren en in kindercentra of op school het Nederlands aangeboden krijgen. Meertalige kinderen kunnen een spraak- en taalachterstand hebben in het Nederlands. Wanneer er een taalontwikkelingsstoornis of achterstand is in de eerste taal, zal ook de tweede taalontwikkeling verstoord verlopen. Ten gevolge van een wisselend of onvoldoende taalaanbod in een bepaalde taal is de meertalige ontwikkeling soms een moeilijk proces.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op http://www.kindentaal.nl

WhatsApp Bereik ons via WhatsApp
Inline
Inline