Spraak

Wat is een spraakstoornis?
Spraakstoornissen, ook wel een articulatiestoornis of verstaanbaarheidsproblemen genoemd, kunnen zowel bij kinderen als bij volwassenen voorkomen. Een spraakstoornis kan verschillende oorzaken hebben. Voorbeelden hiervan zijn vermindering van het gehoor, ontwikkelingsproblemen, spraakproblemen in de aanleg van het spraakorgaan zoals schisis of een neurologisch probleem dat invloed heeft op de werking van de zenuwen en spieren met betrekking tot het spreken. Echter is er niet altijd een oorzaak die de spraakstoornis kan aanduiden.

Wat doen de logopedisten bij logopediepraktijk Spraakplein?
Alle logopedisten van logopediepraktijk Spraakplein onderzoeken en behandelingen de spraak van zowel kinderen als volwassenen. Na het intakegesprek en afgenomen onderzoek zal worden bepaald of logopedische behandeling nodig is. Afhankelijk van de problematiek die naar voren komt, zal er een passend behandeldoel worden opgesteld. Wekelijks zal er gewerkt worden aan het optimaliseren van de verstaanbaarheid en de uitspraak van klanken. Er zal ook wekelijks huiswerk meegegeven worden. Dit dient de cliënt regelmatig te oefenen om vooruitgang waar te kunnen nemen.