Informatie

Hieronder leest u informatie over:
– Onze doelstelling
– Aanmelding
– Verwijsbrieven
– De werkwijze
– De behandelovereenkomst
– Verhindering
– De vergoeding

Doelstelling

Visie
Logopediepraktijk Spraakplein geeft deskundige en professionele logopedische zorg die is afgestemd op de hulpvraag en / of behoefte van de cliënt. De cliënt staat centraal van begin tot eind en zal met (wederzijds) respect behandeld worden. Er zal worden gekeken naar de persoon zelf maar ook naar de interactie met zijn omgeving. Daarnaast bespreken we mogelijke beperkingen of participatieproblemen om hier zo goed mogelijk mee te kunnen handelen. Er wordt gehandeld vanuit de laatste ontwikkelingen en inzichten. Logopediepraktijk Spraakplein draagt zorg voor de hulpvraag en / of behoefte die de cliënt ons geeft wanneer logopedische behandeling geïndiceerd is. 
Missie
Logopediepraktijk Spraakplein is een kleinschalige organisatie met 6 logopedisten waarin de hulpvraag en de behoeften van de cliënt centraal staan. De cliënten worden klantvriendelijk en professioneel in de hulpvraag en /of behoeften voorzien door middel van logopedische zorg wanneer dit geïndiceerd is. Het geven van de juiste zorg is voor ons belangrijk!
Aanmelding
U kunt contact met ons opnemen via het aanmeldformulier of door contact op te nemen per telefoon via 0681688135 of 0681688117. Na aanmelding plannen wij zo snel mogelijk een afspraak met u in. 
Verwijsbrief
Logopediepraktijk Spraakplein werkt middels een verwijsbrief van een huisarts, jeugdarts of andere specialist. De verwijsbrief neemt u mee naar de eerste afspraak. Wij werken niet middels DTL (Directe Toegankelijkheid Logopedie). Een verwijsbrief is hierom nodig omdat uw zorgverzekeraar dit eist.
Werkwijze
Behandelingen bij Logopediepraktijk Spraakplein vinden wekelijks plaats en duren 25 minuten. De eerste afspraak is een intakegesprek. Samen met u brengen wij uw vraag en uw verwachtingen in kaart. Er wordt bepaald of een logopedische behandeling op zijn plaats is. Vanaf de tweede afspraak worden er onderzoeken afgenomen. De resultaten bespreken wij met u waarna er een behandelplan wordt opgesteld. U krijgt huiswerk mee naar huis waarbij wij voldoende motivatie en inzet verwachten. Als het behandelplan is afgerond vindt er opnieuw een onderzoek plaats om de voortgang te bepalen. Na dit onderzoek bepalen wij of de logopedische behandeling wordt voortgezet of afgerond. 
Behandelovereenkomst
De zorgverzekeraar wil graag dat er een behandelovereenkomst met u wordt gesloten. Hierbij moet u denken aan de afspraken rondom de logopedische behandeling. Deze overeenkomst wordt tijdens de eerste afspraak besproken en ondertekend. Deze overeenkomst wordt in het dossier bewaard. Tevens is er een identificatieplicht.

Verhinderd?
Logopedische behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Bij verhindering dienen afspraken minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Bij ziekte kan de afspraak op de dag zelf uiterlijk tot 08.00 uur in de ochtend worden afgemeld. Deze afmelding kunt u doen per WhatsApp of telefonisch. Afmelden kan niet per e-mail. Wilt u bij een afmelding duidelijk vermelden om wie het gaat en het tijdstip & de dag waarop de afspraak ingepland staat?
Te laat afmelden of niet nagekomen afspraken worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Daarom zullen deze kosten bij u in rekening gebracht worden. Het tarief wordt met u besproken tijdens de eerste afspraak en is te vinden in de wachtkamer.
Vergoeding
Logopedische behandelingen worden tot 18 jaar door alle zorgverzekeraars vergoed vanuit het basispakket. Logopediepraktijk Spraakplein heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Volwassenen (18 jaar en ouder) dienen rekening te houden met het verplichte eigen risico. Voor alle logopedische behandelingen die binnen het eigen risico vallen zal u een rekening vanuit uw zorgverzekeraar ontvangen.